Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
O sboru
 

 

 

Dobrovolný hasičský spolek byl ve Veverské Bítýšce založen 24.dubna 1879 při příležitosti oslav stříbrné svatby císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty. V tento den 25letého jubilea císařského sňatku svolal starosta Josef Pallas slavnostní schůzi celé obce a oznámil, že na přání obyvatel bude týž den protokolárně založen dobrovolný hasičský spolek.
Přítomných 51 sousedů, kteří zastupovali 60 gruntů, schválilo založení spolku tak prospěšného a pro obec užitečného a věnovalo obnos 500 zlatých (nájem z honitby) na zakoupení hasičských potřeb. Další příspěvky byly později vyprošeny z různých stran.
Dne 26. října 1879 se přihlásilo 29 výkonných členů, mezi nimi 9 hudebníků. Pro všechny byl objednán stejnokroj.
Stanovy a řád sboru hasičského schválené obecním výborem Veverské Bítýšky byly potvrzeny výnosem c. k. moravského místodržitelství č. 8693 ze dne 20. května 1880. Jsou vyhotoveny na základě požárního řádu ze dne 5. dubna 1873 a jednotu podle nich spravoval starosta, náčelník nebo jeho náměstek a výbor.
 
V roce 1894 byla postavena Hasička, která byla po dlouhou dobu centrem společenského života v obci. V přízemí byla uskladněna hasičská stříkačka a jiné hasičské nářadí a dále se zde nacházel byt obecního bubeníka. V poschodí byl sál, který sloužil pro pořádání plesů, pro hraní divadel, jako schůzovní místo obecního zastupitelstva i pro tělocvičné aktivity později vzniklého Sokola.
Za druhé světové války byla budova těžce poškozena dělostřelbou a leteckým bombardováním, takže musela být v roce 1945 stržena. Hasička se nacházela v místě, kde je dnes parkoviště u hospody u Kocourků.
V roce 1948 byla postavena hasičská zbrojnice na školním dvoře.
 
Stará dřevěná hasičská stříkačka ani nově zakoupená stříkačka od Hillera z Brna z roku 1888 nevyhovovaly, a proto byl roce 1926 pořízen nový motorový stříkací stroj od firmy Hrček a Neugebauer Brno za 36 000 Kčs.
V roce 1947 byla zakoupena automobilová stříkačka značky Steyr, kterou rovněž vyrobila firma Hrček a Neugebauer Brno a kterou sbor pořídil za 225 000 Kčs.
Dále sbor pořídil dopravní automobil značky Mercedes Benz, za 30 000 Kč, který byl členy sboru přestaven na zásahový vůz.  
V následujících letech byl sbor vybavován další technikou: cisternou Praga V3S a dopravním automobilem Tatra 805.
V současné době má jednotka k dispozici dvě cisternová vozidla - CAS 25 Škoda 706 RTHP z roku 1982 a CAS 8 Škoda 706 AKV 16 z roku 1961 a dopravním automobilem DA Ford Tranzit z roku 1992.

 

 

                                                                          
 

 

 

   
 
TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek